Psychologenpraktijk Marijke Wiertsema

Wat is jouw verhaal?

De redenen om met een psycholoog te gaan praten zijn heel divers. Maar het komt er eigenlijk altijd op neer dat je er zelf niet uitkomt. Professionele hulp inschakelen is dan een goede keuze. Heb je het gevoel dat je wel wat ondersteuning kunt gebruiken, neem dan contact met mij op. Dan kunnen we samen kijken welke mogelijkheden er voor jou zijn binnen mijn praktijk in Dordrecht.

Marijke Wiertsema, GZ-psycholoog

Patiëntenstop tot 1 november 2024

Gezocht: Enthousiaste orthopedagoog en/of (GZ-) psycholoog

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een orthopedagoog en/of een (GZ-)psycholoog. Onze BGGZ-plus praktijk in Dordrecht voelt als ‘thuis’, zowel voor onze medewerkers als voor onze cliënten. Het vertrouwen dat zo ontstaat, is wat ons betreft de belangrijkste voorwaarde voor een juiste diagnose en succesvolle behandeling.

lees meer

Vertrouwen

Het begint met vertrouwen

Vertrouwen is waarschijnlijk de belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle behandeling. Tijdens de intake is er daarom veel ruimte om elkaar te leren kennen. Pas als we er allebei een goed gevoel over hebben, gaan we kijken naar de door jou ervaren klachten en problemen en formuleren van je hulpvraag.

De intake resulteert in de meeste gevallen in een diagnose van je problematiek, een conceptbehandelplan, je doelen en de afgesproken behandeling. Mocht je hulpvraag niet in mijn praktijk passen, dan verwijs ik je met alle liefde naar een van de collega-psychologen waarmee ik samenwerk.

Waar ik je mee kan helpen

In mijn praktijk kun je terecht voor kortdurende psychologische hulp (5 tot 12 gesprekken) bij klachten als:

 • Depressieve gevoelens, somberheid
 • Gevoelens van minderwaardigheid
 • Onverwerkte traumatische ervaringen
 • Paniekaanvallen
 • Relatieproblemen
 • Onzekerheid, verlegenheid, faalangst, sociale angst
 • Piekeren, slaapproblemen
 • Burnout, overspannenheid, studie- of werkproblemen
 • Lichamelijke spanningsklachten
 • Verlies- en rouwverwerking

Wat kun je van mij verwachten?

Ik werk volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en maak gebruik van beproefde behandelmethodes, waaronder EMDR. Dit is een kortdurende, effectieve behandelmethode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische gebeurtenis.

Een behandeling vraagt ook inzet van jou. Zo zul je bijvoorbeeld gewoontes die er over een langere periode zijn ingeslopen, moeten veranderen. Dat kan alleen als je je er bewust van bent en nieuw gedrag ook daadwerkelijk oefent. Naast de gesprekken in mijn praktijk, kan het dus voorkomen dat je oefenstof mee krijgt.

Ik bel je snel terug

Heb je een vraag of wil je vrijblijvend kennismaken? Laat dan je gegevens achter, ik bel je snel terug.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Kwaliteit

Effectmeting van de behandeling
Om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen breng ik het effect van de behandeling in kaart met wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten (zogenaamde ROM-lijsten). Zowel tijdens het eerste gesprek (beginmeting) als tijdens het eindevaluatiegesprek (eindmeting). Zo krijg ik een goed inzicht in de ernst en de aard van de klachten en kan ik samen mijn cliënt het effect van de behandeling bespreken.

Regelmatige evaluatie
Daarnaast gebruik ik tussentijdse evaluatiemomenten om de behandeling – indien nodig – op tijd bij te stellen voor een goede aansluiting op de hulpvraag. Ook vraag ik mijn cliënten regelmatig tijdens de behandeling naar hun beleving van de behandeling. Dit om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en verwachtingen van de cliënt.

Meting tevredenheid cliënten
Naast het effect van de behandeling hecht ik veel waarde aan hoe de cliënt de behandeling in mijn praktijk heeft ervaren. Daarom vraag ik al mijn cliënten naar hun mening over de bereikbaarheid, ontvangst en bejegening tijdens de behandeling. Dit doe ik met een vragenlijst die de cliënt anoniem kan invullen.

Vergoedingen

Behandelingen die vallen binnen de Generalistische Basis-GGZ worden vergoed vanuit de basis ziektekostenverzekering. Psychologenpraktijk Marijke Wiertsema heeft contracten met de zorgverzekeraars die vallen onder de labels van Achmea, Menzis, VGZ, Multizorg en DeltaLloyd. Met de Friesland hebben wij geen contract afgesloten.

Na afloop van de behandeling wordt het zorgproduct (de gehele behandeling), rechtstreeks bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht volgens met de verzekeraar overeengekomen tarieven. Denk eraan dat je eigen risico wordt aangesproken.

Toelichting Zorgproducten

Kort, Middel en Intensief
Psychologenpraktijk Marijke Wiertsema hanteert drie zorgproducten: Kort, Middel en Intensief. Elk product staat voor een aantal behandelminuten en omvat directe tijd (behandelgesprekken, telefonisch consult, e-mailconsult) en indirecte tijd (bijv. overleg met de huisarts, dossiervorming, testverwerking). Omgerekend komt dit neer op 5 tot maximaal 12 gesprekken. Bij een langer durend zorgproduct hoort een hogere vergoeding. De NZA heeft maximum tarieven vastgesteld.

Onvolledig behandeltraject
Deze prestatie wordt gebruikt als:

 • er geen sprake is van een DSM-aandoening
 • als vroeg in de behandeling (binnen maximaal 120 minuten) blijkt dat het probleem te zwaar is voor de Basis-GGZ
 • als de behandeling in een vroegtijdig stadium door de cliënt (binnen maximaal 120 minuten) wordt afgebroken

Meer informatie over vergoedingen van de Generalistische Basis-GGZ en bijbehorende regelgeving vind je op www.invoeringbasisggz.nl en www.nza.nl.

Onverzekerde zorg (OVP)

Blijkt tijdens de intake dat er geen sprake is van een aandoening die onder de verzekerde GB-GGZ valt, dan wordt de intaketijd als transitieproduct bij je verzekeraar gedeclareerd en telt dit voor je eigen risico. Eventuele vervolggesprekken vallen dan onder Onverzekerde Zorg (OVP).

Behandeling van OVP, zoals bijvoorbeeld bij werk- en relatieproblemen en aanpassingsstoornissen, komen voor eigen rekening. Je eigen risico wordt nu niet aangesproken. Je krijgt per gesprek een factuur waarop OVP staat vermeld. Het basistarief is € 100,= (gesprek van 45 min), een inkomensafhankelijk tarief is mogelijk. In enkele gevallen vergoedt je aanvullende verzekeringen dit. Verstandig om dit vooraf te informeren, je kunt de nota dan zelf indienen.

Betalingsvoorwaarden

Klik hier voor de door Psychologenpraktijk Marijke Wiertsema gehanteerde betalingsvoorwaarden.

Voor verwijzers

Psychologenpraktijk Marijke Wiertsema richt zich op kortdurende behandelingen (maximaal 12 gesprekken), met inzet van evidence based behandelmethoden en technieken. De cliënten zijn volwassenen vanaf 18 jaar met lichte tot matig ernstige psychische klachten en stoornissen.

Psychologenpraktijk Marijke Wiertsema biedt Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en heeft, ook voor 2018, met alle verzekeraars contracten (m.u.v. De Friesland). Verwijst u cliënten met het vermoeden van een DSM-V stoornis, dan valt de behandeling onder de GB-GGZ.

Psychologenpraktijk Marijke Wiertsema biedt ook hulp bij stoornissen en klachten die niet tot de verzekerde zorg behoren, zoals de aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblemen. De kosten van de behandeling komen voor eigen rekening van de cliënt. Een inkomensafhankelijk tarief is mogelijk.

De verwijsbrief

De verwijsbrief voor behandeling in de GB-GGZ moet van de zorgverzekeraars aan verschillende eisen voldoen. In de verwijsbrief moet in ieder geval staan:

 • datum verwijzing
 • praktijkgegevens van de huisarts (met zorgverleners AGB-code)
 • NAW-gegevens, geboortedatum, verzekeringnummer en BSN van de cliënt
 • verwijzing naar GB-GGZ
 • vermoedelijke diagnose (DSM-V)

De cliënt neemt de verwijsbrief mee naar het intakegesprek.

KLACHTENREGELING

Hoofdbehandelaar Marijke Wiertsema is in geval van een klacht de eerst aangesprokene. Het verdient de voorkeur een klacht in eerste instantie met haar te bespreken om te kijken of deze samen op te lossen valt. Meent de cliënt dat dit niet mogelijk is dan kan hij of zij contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie van het NIP.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. Psychologenpraktijk Marijke Wiertsema voldoet aan deze voorwaarde en is via de brancheorganisatie NIP aangesloten bij P3NL.