Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ verplicht om een individueel kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut bevat informatie over:

  • de kwaliteitscriteria waaraan de geleverde zorg dient te voldoen
  • de keuzes die u samen met uw behandelaar maakt, om welke keuzes het gaat en wat die keuzes inhouden. Wij hebben het zo geregeld dat de regie over uw behandeling en uw autonomie wordt gestimuleerd
  • wie wat doet tijdens de behandeling en hoe de zorg op elkaar is afgestemd
  • hoe de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Klik hier voor de volledige tekst van het kwaliteitsstatuut.